BỘ TRỘN BITCOIN


Bitcoin trộn, cũng gọi là cốc, "giặt là" hoặc "giặt" là một dịch vụ cho phép anh để hủy bỏ lịch sử của trước đã thực hiện giao dịch bằng tiền xu.

BỘ TRỘN BTC


Lợi thế của dịch vụ của chúng tôi


Chúng ta không cất các lịch sử của chúng tôi trộn

Chúng tôi không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cho bất cứ ai.

Hoàn toàn vô danh vụ.

Không có đăng ký.

Chúng tôi trộn là hoàn toàn tự động và làm việc mà không có người giúp đỡ.

Chúng tôi có một tỷ lệ tối thiểu và một số tiền tối thiểu.

LIÊN HỆ